Video: Hình ảnh trái đất năm 2100

  • 24
  • 8.534

Thử tưởng tượng đến năm 2100 trái đất của chúng ta sẽ phát triển ra sao? Mời các bạn cùng xem video dưới đây.

Theo Youtube
  • 24
  • 8.534

Theo dõi cộng đồng KhoaHoc.tv trên facebook