Video: Hình ảnh trái đất năm 2100

  • 32
  • 8.359

Thử tưởng tượng đến năm 2100 trái đất của chúng ta sẽ phát triển ra sao? Mời các bạn cùng xem video dưới đây.

Cập nhật: 11/09/2013 Theo Youtube
  • 32
  • 8.359

Theo dõi cộng đồng KhoaHoc.tv trên facebook