Video: Loại sơn đặc biệt giữ khô trên mọi chất liệu, mọi bề mặt

  • 1.027

Đây là một loại sơn mới có cấu trúc đặc biệt, giúp chống thấm trên mọi loại bề mặt, mọi loại chất liệu vừa được nghiên cứu ra và chuẩn bị ra mắt trên thị trường thế giới.

Loại sơn này không thấm trên mọi bề mặt.
Loại sơn này không thấm trên mọi bề mặt.

Cập nhật: 27/09/2016 Theo Zing
  • 1.027

Theo dõi cộng đồng KhoaHoc.tv trên facebook