Video: Robot có khuôn mặt biểu cảm giống người

  •  
  • 881

Dưới đây là hình ảnh về khuôn mặt của robot biểu hiện trạng thái cảm xúc giống như con người.

>>> Robot có khuôn mặt biểu cảm giống người

Xem video:

Theo Youtube
  • 881

Theo dõi cộng đồng KhoaHoc.tv trên facebook