Video: Robot có khuôn mặt biểu cảm giống người

  • 855

Dưới đây là hình ảnh về khuôn mặt của robot biểu hiện trạng thái cảm xúc giống như con người.

>>> Robot có khuôn mặt biểu cảm giống người

Xem video:

Cập nhật: 09/11/2011 Theo Youtube
  • 855

Theo dõi cộng đồng KhoaHoc.tv trên facebook