Xây dựng kế hoạch hành động đa dạng sinh học quốc gia

  • 664

Trong năm nay, dự kiến Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ ban hành Kế hoạch hành động đa dạng sinh học quốc gia (BAP) mới cho giai đoạn 2006-2015, tầm nhìn đến 2020 nhằm đáp ứng các nhu cầu bảo vệ môi trường sống, đa dạng sinh học phù hợp với tốc độ tăng trưởng kinh tế của đất nước.

Nội dung của kế hoạch này chú trọng tới công tác bảo tồn thiên nhiên có sự giam gia tích cực của người dân, đảm bảo hài hòa giữa phát triển các nguồn tài nguyên thiên nhiên và nhu cầu hưởng lợi của người dân.

Việt Nam là một trong những quốc gia có tính đa dạng sinh học cao nhất trên thế giới. Tuy nhiên, đứng trước sự tăng trưởng kinh tế nhanh chóng, cùng với việc gia tăng các đô thị dân cư, nhất là trong giai đoạn 5 năm tới 2006-2010, dẫn tới quá trình mất dần diện tích đất tự nhiên và các nguồn tài nguyên thiên nhiên đang gây sức ép lớn lên môi trường sống.

Theo thống kê của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Việt Nam đang có 700 loài động thực vật hoang dã bị đe doạ tuyệt chủng cấp quốc gia, bao gồm khoảng 300 loài bị đe doạ cấp toàn cầu, trong đó có 49 loài bị đe doạ thuộc loại cực kỳ nguy cấp. Nguồn lợi thuỷ sản taị các tỉnh, thành phố ven biển cũng đang bị suy giảm.

Theo Thiên Nhiên Việt Nam/TTXVN
  • 664

Theo dõi cộng đồng KhoaHoc.tv trên facebook