Ý nghĩa các biểu tượng trên Apple Watch

  •  
  • 417

Do thiết kế mặt đồng hồ nên Apple Watch hiển thị rất nhiều nội dung qua các biểu tượng, và người dùng sẽ hiểu trạng thái cũng như nội dung qua các biểu tượng đó.

Với một vài biểu tượng quen thuộc mà bạn đã biết từ trước thì cũng có rất nhiều biểu tượng khác mà chúng ta không biết đó là gì và thể hiện cho nội dung nào trên Apple Watch. Điều này sẽ có ít nhiều ảnh hưởng tới việc sử dụng cũng như trải nghiệm các tính năng trên Apple Watch.

Bài viết dưới đây sẽ tổng hợp ý nghĩa của các biểu tượng hiển thị trên mặt đồng hồ Apple Watch để bạn đọc hiểu khi sử dụng thiết bị.

1. Biểu tượng Trung tâm điều khiển Apple Watch

Để truy cập vào Trung tâm điều khiển trên Apple Watch bạn không thể mở từ màn hình chính mà cần nhấn Digital Crown để đi tới mặt đồng hồ hoặc mở một ứng dụng.

Biểu tượng Trung tâm điều khiển Apple Watch

Biểu tượng Trung tâm điều khiển Apple Watch

2. Biểu tượng thanh trạng thái Apple Watch

Biểu tượng thanh trạng thái Apple Watch


Biểu tượng thanh trạng thái Apple Watch

Cập nhật: 17/04/2020 Theo QTM
  • 417

Theo dõi cộng đồng KhoaHoc.tv trên facebook