6/3/1869: Bảng tuần hoàn hóa học ra đời

  •  
  • 2.202

Những sự kiện đáng chú ý diễn ra vào ngày 6 tháng 3 trong lịch sử.

6/3/1869: Mendeleev công bố bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học

Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học của Mendeleev.
Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học của Mendeleev.

Dmitry Mendeleev là một nhà hóa học người Nga, ông là người đầu tiên tìm ra quy luật cũng như phân loại các nguyên tố hóa học. Vào ngày 6 tháng 3 năm 1869, Mendeleev đã lập ra bảng tuần hoàn của các nguyên tố hóa học, phân loại các dạng nguyên tố thành từng nhóm cũng như sắp xếp chúng theo một quy trình tuần hoàn. Trong phiên bản chỉnh sửa lần cuối vào năm 1871, Mendeleev có để sẵn nhưng ô trống trong bảng tuần hoàn của mình và dự đoán đó là những nguyên tố sẽ được tìm thấy trong tương lai.

6/3/1953: Lần đầu tiên tìm ra cấu trúc ADN

Cấu trúc ADN
Cấu trúc xoắn của ADN

Vào năm 1953, hai nhà khoa học là James WatsonFrancis Crick đã gửi tới tờ tạp trí Nature bài viết đầu tiên của họ về cấu trúc của ADN người. Hai nhà khoa học này là những người đầu tiên đề cập đến cầu trúc hai chuỗi xoắn quanh trục của các ADN, các ADN được nối với nhau theo từng cặp xác định.

Cập nhật: 07/03/2016 Theo genK.vn
  • 2.202

Theo dõi cộng đồng KhoaHoc.tv trên facebook