Firefox trở thành trình duyệt phổ biến nhất ở Châu Âu

  •  
  • 433

StatCounter - một công ty dịch vụ thống kê trên mạng đã khẳng định điều này cách đây ít ngày. Tính đến tháng 12-2010, trình duyệt mã nguồn mở này chiếm 38.11% thị phần ở Châu Âu trong khi IE của Microsoft chỉ có 37.52%, Chrome của Google chỉ có 14.58%.

Một yếu tố được cho là ảnh hưởng đến sự sụt giảm thị phần của IE là do Ủy ban Châu Âu áp dụng đạo luật chống độc quyền với Microsoft dẫn đến khách hàng được thoải mái lựa chọn trình duyệt mặc định cho riêng mình.

Microsoft Ủy ban Châu Âu đã kí một thỏa thuận vào tháng 10 năm 2009, theo đó, những người lựa chọn hệ điều hành Windows sẽ được lựa chọn thay đổi trình duyệt mặc định là Internet Explorer sang một trong số 11 trình duyệt khác được đưa ra. Microsoft phải duy trì việc này trong 4 năm.

Tuy vậy, một điều an ủi với Microsoft là trình duyệt của họ vẫn dẫn đầu thị phần ở khu vực Bắc Mỹ với 48.92%, Firefox chỉ chiếm có 26.7%, kế tiếp là Chrome với 12.82% và Safari với 10.16%.

Theo Giáo dục&Thời đại
  • 433