Hội nghị UNESCO về khoa học và công nghệ phục vụ phát triển bền vững

  •  
  • 297

Sau hai ngày làm việc (26 và 27-10), Hội nghị bàn tròn về khoa học và công nghệ vì sự phát triển bền vững của Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa LHQ (UNESCO) họp tại Paris đã thông qua Thông cáo chung với nội dung "Triển khai công tác khoa học công nghệ phục vụ phát triển bền vững thông qua các đối tác tham gia các chương trình của UNESCO".

Ðây là một trong hai hội nghị bàn tròn được tổ chức trong khuôn khổ cuộc họp của Ðại hội đồng UNESCO lần thứ 34 diễn ra từ ngày 16-10 đến 3-11 tại Paris.

Tổng Giám đốc UNESCO Koichiro Matsuura và Bộ trưởng Ðại học và Nghiên cứu Pháp Valérie Pecresse điều khiển hội nghị, cùng đại diện gần 100 nước thành viên đã thảo luận những chủ đề lớn như: khoa học và công nghệ phục vụ phát triển bền vững; thách thức của quá khứ và tương lai; phát triển hợp tác quốc tế trong việc xây dựng các chính sách quản lý khoa học và công nghệ; những ưu tiên và nguyên tắc chỉ đạo của UNESCO trong lĩnh vực này ở giai đoạn 2008-2013...


Tổng Giám đốc UNESCO Koichiro Matsuura

Phát biểu ý kiến tại hội nghị, Ðại sứ, đại diện của phái đoàn Việt Nam bên cạnh UNESCO Văn Nghĩa Dũng khẳng định quan điểm của Việt Nam luôn coi khoa học và công nghệ là nhân tố quyết định, đóng vai trò chủ chốt trong công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước và là nền tảng và động lực cho tiến trình CNH, HÐH, phát triển nhanh và bền vững của đất nước.

Nhân dịp này, Việt Nam đề nghị UNESCO phát huy vai trò trong việc tăng cường hợp tác khoa học và công nghệ phục vụ phát triển bền vững trong khu vực Mê Công, qua đó đóng góp vào việc tìm giải pháp cho những xung đột tiềm ẩn trong việc sử dụng các nguồn nước giữa các quốc gia thuộc khu vực này, tăng cường trao đổi năng lực nghiên cứu và chuyên gia về phát triển bền vững, đồng thời đẩy mạnh quan hệ đối tác giữa các cộng đồng khoa học và công nghệ với các doanh nghiệp và ngành công nghiệp từ đó cùng giải quyết các vấn đề đang nổi lên liên quan phát triển bền vững.

Theo TTXVN, ND
  • 297

Theo dõi cộng đồng KhoaHoc.tv trên facebook