Môi trường

  • Hôm nay, miền Bắc chuyển mưa lạnh

    Hôm nay, miền Bắc chuyển mưa lạnh
    Sáng sớm nay (6/11), không khí lạnh đã tiến gần đến biên giới phía Bắc nước ta. Miền Bắc hôm nay nhiều mây, có mưa rải rác, từ đêm nay trời chuyển lạnh.