Phân loại thư điện tử

  •  
  • 1.859

Hiện nay là thời đại của công nghệ điện tử và internet, mọi người sử dụng thư điện tử (Email) để trao đổi thông tin với nhau ngày càng nhiều, thống kê cho thấy 28% thời gian làm việc trung bình trong một tuần của mỗi người dành cho Email và có đến 205.000.000.000 Email được trao đổi mỗi ngày.

Tuy nhiên, trở ngại lớn lại xuất hiện, một hòm thư lộn xộn, không được sắp xếp gọn gàng sẽ gây khó khăn rất nhiều cho người dùng khi tìm kiếm Email. Bạn đã từng toát mồ hôi khi tìm lại một Email của sếp hay của một khách hàng quan trọng bao giờ chưa? Khi hòm thư điện tử của bạn rơi vào tình trạng quá tải sẽ làm năng xuất làm việc giảm đáng kể và bạn sẽ bị stress. Vì thế, đã đến lúc chúng ta thay đổi cách xử lí Email để cứu lấy hòm thư của chúng ta.

Bài infographic sau đây sẽ hướng dẫn các bạn cách phân loại hòm thư nhanh chóng và dễ dàng nhất.

Đã đến lúc chúng ta thay đổi cách xử lí Email để cứu lấy hòm thư của chúng ta.
Đã đến lúc chúng ta thay đổi cách xử lí Email để cứu lấy hòm thư của chúng ta.

Có 205 tỷ email được trao đổi mỗi ngày trong năm 2015.
Có 205 tỷ email được trao đổi mỗi ngày trong năm 2015.

Quá tải thư điện tử sẽ khiến sự tập trung và năng suất làm việc của bạn giam sút.
Quá tải thư điện tử sẽ khiến sự tập trung và năng suất làm việc của bạn giảm sút.

Cách phân loại thư điện tử thông minh, hợp lý.
Cách phân loại thư điện tử thông minh, hợp lý.

Phân loại hộp thư sẽ giúp bạn xử lý email nhanh hơn.
Phân loại hộp thư sẽ giúp bạn xử lý email nhanh hơn.

Cập nhật: 22/08/2016 Theo Tinh Tế
  • 1.859

Theo dõi cộng đồng KhoaHoc.tv trên facebook