Siêu máy tính có thể tạo ra hàng triệu vũ trụ ảo

  • 1.126

Các nhà nghiên cứu từ Đại học Arizona với siêu máy tính của mình có thể tạo ra hàng triệu vũ trụ mini để phục vụ nghiên cứu. Nó có thể cung cấp nhiều câu trả lời về sự tiến hóa của các thiên hà.

Siêu máy tính Ocelote của trường Đại học Arizona được xem như một công cụ có thể tạo ra hàng triệu vũ trụ mini để xem chúng phù hợp với vũ trụ thực sự như thế nào.

Các nhà khoa học vừa tìm cách tạo ra hàng triệu vũ trụ ảo để phục vụ nghiên cứu.
Các nhà khoa học vừa tìm cách tạo ra hàng triệu vũ trụ ảo để phục vụ nghiên cứu.

Thay vì cố gắng miêu tả mọi sắc thái của toàn vũ trụ (ngay cả một thiên hà được mô hình hóa hoàn toàn sẽ đòi hỏi quá nhiều sức mạnh tính toán), nhóm nghiên cứu đã nghĩ ra một hệ thống có sức mạnh vừa đủ để mở rộng từ siêu tân tinh thành một "khối lớn" của không gian quan sát được.

Mỗi vũ trụ ảo có một bộ quy tắc khác nhau và chủ yếu là xem các mô phỏng nào xếp hàng gần nhất với dữ liệu thực. Việc “sản xuất” khoảng 8 triệu vũ trụ mô phỏng thậm chí chỉ mất khoảng ba tuần.

Cách tiếp cận không chỉ giúp hiểu được các thiên hà phát triển như thế nào, mà còn thách thức các lý thuyết hiện có. Để bắt đầu, các thiên hà có thể tạo ra các ngôi sao lâu hơn đáng kể so với suy nghĩ trước đây.

Sự hình thành sao đáng lẽ đã kết thúc từ lâu dưới các mô hình hiện có và vật chất tối có thể không quá thù địch với sự hình thành đó trong thời kỳ đầu của vũ trụ.

Cập nhật: 14/08/2019 Theo Dân Trí
  • 1.126

Theo dõi cộng đồng KhoaHoc.tv trên facebook