Trường học cổ nặng 7.000 tấn 'đi bộ' đến địa điểm mới

  •  
  • 795

Với hình dạng khác thường, trường tiểu học 85 năm tuổi được di dời đến vị trí khác bằng cách bước đi trong 18 ngày.

Cập nhật: 25/10/2020
  • 795

Theo dõi cộng đồng KhoaHoc.tv trên facebook