Video: Bàn tay robot Bebionic3

  •  
  • 642

Bebionic3 đã được nghiên cứu trong nhiều năm trở lại đây, và bàn tay của ông Nigel Ackland là phiên bản thứ ba, cũng là phiên bản mới nhất của dự án này. Khác với cử động ở bàn chân, bàn tay con người có những cử động vô cùng phức tạp, với khoảng 29 xương, 34 cơ, 48 dây thần kinh và 123 dây chằng để thực hiện các hoạt động.

>>> Bàn tay robot Bebionic3 - Tương lai của Cyborg không còn xa

Theo Youtube, Genk
  • 642

Theo dõi cộng đồng KhoaHoc.tv trên facebook