Video: Găng tay do NASA chế tạo giúp bạn có sức mạnh tựa ngàn cân

  • 2.656

Tại mặt đất, găng tay này giúp công nhân làm việc hoài không mỏi, hoặc ứng dụng trong y học giúp phục hồi chấn thương.

Găng tay này được NASA phát triển để sử dụng trong không gian, trang bị cho các phi hành gia để sửa chữa trạm du hành, cũng như một vài đầu việc khác.

Găng tay này trang bị cho các phi hành gia để sửa chữa trạm du hành.
Găng tay này trang bị cho các phi hành gia để sửa chữa trạm du hành.


Găng tay do NASA chế tạo giúp bạn có sức mạnh tựa ngàn cân.

Cập nhật: 22/07/2016 Theo Genk
  • 2.656

Theo dõi cộng đồng KhoaHoc.tv trên facebook