Video: Ly kỳ chuyện rắn ăn trứng biết bỏ vỏ

  •  
  • 1.337

Chú rắn nhỏ từ từ nuốt trọn quả trứng to vào bụng, oằn mình một cái quả trứng vỡ và... thật ngạc nhiên vỏ trứng từ từ được đẩy ra ngoài.

Theo ANTĐ, Youtube
  • 1.337

Theo dõi cộng đồng KhoaHoc.tv trên facebook