Video: Mô tả phi thuyền đưa robot Curiosity đáp xuống sao Hỏa

  • 3.187

Cuối tháng 11/2011, NASA đã phóng "Phòng thí nghiệm Khoa học sao Hỏa" trị giá 2 tỷ USD của họ vào vũ trụ. Được đăt tên là Curiosity, robot dạng siêu xe tự hành này có kích thước của một chiếc xe thể thao.

>>> Ảnh thiết bị thăm dò tự hành Curiosity

Xem video:

Cập nhật: 17/02/2012 Theo Youtube, PC World
  • 3.187

Theo dõi cộng đồng KhoaHoc.tv trên facebook