Video: Phầm mềm ứng dụng Remove

  • 1.755

Phần mềm ứng dụng Remove là sản phẩm của Công ty phần mềm làm ảnh Scalado của Thụy Điển viết ra. Công ty đã từng được biết đến qua những phần mềm khác dùng cho camera như Zero Shutter Lag và Rewind...

>>> Phần mềm xóa người không muốn ra khỏi ảnh

Xem video:

Cập nhật: 18/02/2012 Theo Youtube, Dân Việt
  • 1.755

Theo dõi cộng đồng KhoaHoc.tv trên facebook