Video: Quay được tàu Phobos-Grunt đang di chuyển quanh trái đất

  •  
  • 1.857

Vào ngày hôm qua, Phobos-Grunt đang di chuyển quanh trái đất ở độ cao khác nhau, từ 177km đến 224km. Nhưng quỹ đạo của nó sẽ nhanh chóng bị phá hủy trong tuần tới khi tàu đi qua phần trên của bầu khí quyển.

Xem video:

Theo Youtube, Xã Luận
  • 1.857