Video: Tàu vũ trụ chở khách bay thử lần hai

  • 576

SpaceShipTwo (SS2) là một loại tàu vũ trụ dùng cho mục đích thương mại trong tương lai do tập đoàn Virgin Galactic sản xuất. Tàu vũ trụ này bao gồm tàu chính là SpaceShipTwo được lắp bên dưới cánh dài 43 mét của tàu mẹ WhiteKnightTwo.

Cập nhật: 09/09/2013 Theo VNE, Youtube
  • 576

Theo dõi cộng đồng KhoaHoc.tv trên facebook