Phi hành gia Trung Quốc làm gì trong 90 ngày trên vũ trụ?

  •  
  • 263

Các phi hành gia hoàn thành hai chuyến đi bộ không gian, thực hiện nhiều thí nghiệm và rèn luyện thân thể thường xuyên trong ba tháng.

Cập nhật: 19/09/2021
  • 263

Theo dõi cộng đồng KhoaHoc.tv trên facebook