Trung Quốc phóng vệ tinh nghiên cứu sinh sản trong vũ trụ

  • 779

Vệ tinh SJ-10 cất cánh tại Tửu Tuyền, Trung Quốc sẽ thực hiện thí nghiệm về sinh sản con người trong môi trường vi trọng lực cũng như tìm hiểu sự sống ngoài vũ trụ.


Theo Xinhua, vệ tinh SJ-10 được phóng vào không gian bằng tên lửa Trường Chinh 2D vào sáng sớm hôm nay từ Trung tâm phóng vệ tinh Tửu Tuyền ở sa mạc Gobi phía tây bắc Trung Quốc.


Trong vũ trụ, vệ tinh hình viên đạn này sẽ thực hiện 19 thí nghiệm liên quan đến chất lỏng, sự đốt cháy trong môi trường vi trọng lực, vật chất vũ trụ, hiệu ứng bức xạ vũ trụ, ảnh hưởng sinh học vi trọng lực và công nghệ sinh học vũ trụ.


Những thí nghiệm trên vệ tinh được lựa chọn từ hơn 200 công trình ứng cử. Một trong số đó sẽ nghiên cứu sự phát triển phôi chuột trong giai đoạn đầu ở môi trường vi trọng lực để làm sáng tỏ khả năng sinh sản của con người trong không gian. Một thí nghiệm khác nghiên cứu về ảnh hưởng bức xạ vũ trụ lên sự ổn định gene di truyền của ruồi giấm và tế bào chuột.


Một thí nghiệm về "hệ số Soret trong dầu thô" do Trung tâm Khoa học Vũ trụ Trung Quốc hợp tác nghiên cứu với Cơ quan Vũ trụ châu Âu (ESA), sẽ diễn ra cùng với thí nghiệm tìm hiểu việc đốt than đá và hình thành ô nhiễm trong môi trường vi trọng lực. Trong khi thí nghiệm trước hướng đến mở rộng hiểu biết của các nhà khoa học về những hồ chứa dầu nằm sâu hàng kilomet dưới lòng đất, thí nghiệm sẽ nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng và giảm khí thải.


"Tất cả thí nghiệm thực hiện trên vệ tinh SJ-10 chưa bao giờ được triển khai trước đây"
, Hu Wenrui, nhà khoa học chỉ đạo nhiệm vụ SL-10, cho biết. "Chúng có thể dẫn đến những đột phá quan trọng trong nghiên cứu khoa học".


SJ-10 là vệ tinh thứ hai trong số 4 vệ tinh thuộc chương trình không gian CAS. Khác với ba vệ tinh còn lại, SJ-10 có thể quay trở về Trái Đất. Đây là vệ tinh thứ 25 được Trung Quốc phóng đi có thể quay về Trái Đất trong những thập kỷ qua.


Nhìn chung, 8 trong số các thí nghiệm về vật lý chất lỏng và sự đốt cháy trong môi trường vi trọng lực được thực hiện trong các mô-đun trên quỹ đạo. Các thí nghiệm còn lại sẽ diễn ra trong khoang hồi quyển dự kiến hạ cánh tại Tứ Tử Vương ở Nội Mông.

Cập nhật: 07/04/2016 Theo VnExpress
  • 779

Theo dõi cộng đồng KhoaHoc.tv trên facebook