Video: Người bình thường

  •  
  • 597

"Lá lành đùm lá rách", hãy giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn, dù chỉ là một hành động nhỏ nhất.

Xem video:

Theo Youtube
  • 597

Theo dõi cộng đồng KhoaHoc.tv trên facebook