Video: 5 cấp phân loại bão dựa theo sức gió

  • 1,73
  • 1.445

Bão được chia thành 5 cấp theo thang Saffir-Simpson, cấp cao nhất tương ứng với cơn bão mạnh nhất. Sức gió được đo ở độ cao 10m trên mặt đất trong một phút.

Bão cấp 1 thì chỉ gây thiệt hại nhỏ về nhà cửa.
Bão cấp 1 thì chỉ gây thiệt hại nhỏ về nhà cửa.

  • Ở cấp 1, sức gió trong khoảng 119-153km/h, gây thiệt hại nhỏ về nhà cửa.
  • Bão cấp 2 có sức gió từ 154-177km/h.
  • Bão cấp 3 có sức gió 178-208km/h, có khả năng gây thiệt hại nặng.
  • Sức gió của bão cấp 4 là 209-251km/h.
  • Cấp cuối cùng là bão cấp 5 với sức gió trên 252km/h. Trong bão cấp 5, một số lượng lớn nhà cửa bị phá hủy hoàn toàn.

Cập nhật: 03/07/2019 Theo VnExpress
  • 1,73
  • 1.445

Theo dõi cộng đồng KhoaHoc.tv trên facebook