Những giới hạn của tự nhiên và con người

  •   3,73
  • 6.059

Thế giới tự nhiên luôn chứa đựng nhiều điều bí ẩn và giới hạn nhất định mà con người không thể vượt qua.

Số lượng đồ vật được lưu trữ trong trí nhớ ngắn hạn của con người là 9, hay như có đến 150 mối quan hệ xã hội mà con người có thể duy trì.
Số lượng đồ vật được lưu trữ trong trí nhớ ngắn hạn của con người là 9, hay như có đến 150 mối quan hệ xã hội mà con người có thể duy trì.

Cập nhật: 28/06/2016 Theo VnExpress
  • 3,73
  • 6.059

Theo dõi cộng đồng KhoaHoc.tv trên facebook