Kỳ quan thế giới

Kỳ quan thế giới

Thông tin, hình ảnh mới nhất về các di sản thế giới, bao gồm di sản thế giới ở Việt Nam hay ở các nước khác trên thế giới. Mục di sản thế giới bao gồm các di sản thiên nhiên, di sản văn hóa, di sản tư liệu, di sản văn hóa phi vật thể

 • Thị trấn khai thác mỏ Sewell

  Thị trấn khai thác mỏ Sewell
  Tổ chức Khoa học, Giáo dục và Văn hóa của Liên hiệp quốc Unesco đã công nhận Thị trấn khai thác mỏ Sewell của Chile là Di sản văn hóa thế giới năm 2006.
 • Khu vực khảo cổ Bisotun

  Khu vực khảo cổ Bisotun
  Tổ chức Khoa học, Giáo dục và Văn hóa của Liên hiệp quốc Unesco đã công nhận Khu vực khảo cổ Bisotun của Iran là Di sản văn hóa thế giới năm 2006.
 • Các bệ phóng Kinh Thánh - Megiddo, Hazor, Beer Sheba

  Các bệ phóng Kinh Thánh - Megiddo, Hazor, Beer Sheba
  Tổ chức Khoa học, Giáo dục và Văn hóa của Liên hiệp quốc đã công nhận các bệ phóng Kinh Thánh Megiddo, Hazor, Beer Sheba của Israel là Di sản văn hóa Thế giới năm 2005.
 • Con đường hương liệu và các thành phố hoang mạc vùng Negev

  Con đường hương liệu và các thành phố hoang mạc vùng Negev
  Tổ chức Khoa học, Giáo dục và Văn hóa của Liên hiệp quốc đã công nhận con đường hương liệu và các thành phố hoang mạc vùng Negev của Israel là Di sản văn hóa thế giới năm 2005.