Kỳ quan thế giới

Kỳ quan thế giới

Thông tin, hình ảnh mới nhất về các di sản thế giới, bao gồm di sản thế giới ở Việt Nam hay ở các nước khác trên thế giới. Mục di sản thế giới bao gồm các di sản thiên nhiên, di sản văn hóa, di sản tư liệu, di sản văn hóa phi vật thể

  • Trung tâm lịch sử Berat và Gjirokastra Trung tâm lịch sử Berat và Gjirokastra
    Tổ chức Khoa học, Giáo dục và Văn hóa của Liên hiệp quốc Unesco đã công nhận Trung tâm lịch sử Berat và Gjirokastra của Albania là Di sản văn hóa thế giới năm 2005.
  • Quần thể bảo tàng, nhà xưởng Plantin – Moretus tại Antwerp Quần thể bảo tàng, nhà xưởng Plantin – Moretus tại Antwerp
    Tổ chức Khoa học, Giáo dục và Văn hóa của Liên hiệp quốc Unesco đã công nhận Quần thể bảo tàng, nhà xưởng Plantin – Moretus tại Antwerp của vương quốc Bỉ là Di sản văn hóa thế giới năm 2005.
  • Vòng cung trắc đạc Struve Vòng cung trắc đạc Struve
    Tổ chức Khoa học , Giáo dục và Văn hóa của Liên hiệp quốc đã công nhận Vòng cung trắc đạc Struve của Estonia và 09 quốc gia khác là Di sản Văn hóa thế giới năm 2005.